Українська виробнича
асоціація живих напоїв

Стати членом УВАЖНО

Членом ГС "УВАЖНО" можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Для того щоби стати членом ГС "УВАЖНО", юридичним особам приватного права необхідно надати:

  • копію рішення уповноваженого органу про вступ у члени ГС "УВАЖНО";
  • копію актуальної виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • витяг зі статуту щодо видів діяльності юридичної особи, повноважень виконавчого органу, обмежень повноважень виконавчого органу;
  • заяву встановленого зразка, підписану уповноваженою особою та скріплену печаткою юридичної особи;
  • рішення керівника юридичної особи (якщо інше не передбачено установчими документами юридичної особи) про особу, уповноважену представляти його в ГС "УВАЖНО".

Для того, щоби стати членом ГС "УВАЖНО", фізичній особі необхідно надати заяву встановленого зразка та пред'явити документ, що підтверджує особу.

Завантажити заяву